hoạt động của lãnh đạo quận

Hội nghị lần thứ hai Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình năm 2019
Ngày đăng 05/07/2019 | 09:10

Ngày 03/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tổ chức Hội nghị Ủy ban lần thứ hai để sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Triển khai kế hoạch thực hiện rà soát hộ nghèo-cận nghèo năm 2019, gắn với thi đua chung tay vì  người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Triển khai các hoạt động trợ giúp đảm bảo giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Ba Đình; Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của UB MTTQ quận khóa 18, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Hội nghị, Báo cáo của UB MTTQ quận đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019: Tập trung tổ chức thành công Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024; Tổ chức 16 hội nghị tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 04 hội nghị phản biện xã hội, 14 cuộc giám sát độc lập về công tác vận động, quản lý quỹ “Vì người nghèo” và các loại quỹ do MTTQ phát động, 06 hội nghị đối thoại; Tham gia các đoàn giám sát của HĐND quận; Tham gia 07 cuộc giám sát với Viện kiểm sát nhân dân quận; Tổ chức tốt 02 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV, ghi nhận 16 ý kiến phát biểu; 01 hội nghị tiếp xúc với đại biểu HĐND thành phố khóa XV, ghi nhận 08 ý kiến; 13 hội nghị với đại biểu HĐND quận, ghi nhận trên 60 ý kiến đóng góp với thành phố và quận; trên 100 hội nghị với đại biểu HĐND 14 phường. Hội nghị đại biểu nhân dân được tổ chức tại 380 tổ dân phố và 14 phường với 37.778 người tham dự, đóng góp 1.432 ý kiến; Toàn quận tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; 6 tháng đầu năm, đã hỗ trợ, giúp đỡ các hộ mới thoát nghèo số tiền gần 100 triệu đồng. Vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đạt 1.245.799.183 đồng.

Đánh giá cao kết quả của hệ thống MTTQ các cấp, đồng chí Đặng Văn Tường – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị UB MMTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội quận cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ quận, phường và tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX; tuyên truyền, phối hợp công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp; quan tâm phối hợp thực hiện tiếp tục Đề án 06, kế hoạch 109 của Thành ủy Hà Nội và kế hoạch 150 của Quận ủy Ba Đình về tổ chức hoàn thiện hệ thống chính trị trên địa bàn quận; phối hợp tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của MTTQ, các đoàn thể xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt công tác tiếp dân; quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ các cấp.

                                                                           C.Q.H – MTTQ Ba Đình