hoạt động của lãnh đạo quận

Ba Đình tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7
Ngày đăng 14/07/2019 | 14:43

Sáng ngày 10/7, Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ quận Ba Đình phối hợp với 03 phường Quán Thánh, Trung Trực, Trúc Bạch long trọng tổ chức mít tinh tuyên truyền, cổ động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2019. Thay mặt BCĐ công tác Dân số quận, đồng chí Nguyễn Trung Dũng – UVTV – Phó Chủ tịch UBND quận tham dự và chủ trì lễ mít tinh.

 

Đ/c Nguyễn Trung Dũng - PCT UBND quận Ba Đình phát động Lễ mít tinh

Tới dự có đồng chí Vũ Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng TTNV Chi cục Dân số-KHHGĐ thành phố Hà Nội; đ/c Phạm Hữu Tiệp – Giám đốc TTYT, phó BCĐ công tác Dân số quận; các đ/c là thành viên BCĐ công tác Dân số - KHHGĐ quận; các đ/c  lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đòan thể thuộc quận; các đ/c phó chủ tịch UBND-trưởng BCĐ dân số các phường,các đ/c cán bộ, cộng tác viên Dân số – KHHGĐ phường.

Thông qua lễ mít tinh kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân số; đẩy mạnh thực hiện nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân số- KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 74/KH-TW ngày 27/01/2018 của Thành ủy; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND Thành phố về triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới. Đồng chí nhấn mạnh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2019  với chủ đề: “Việt Nam - 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và phát triển  (ICPD Cairo, 1994)”,  thay mặt UBND quận, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cơ cở và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai các nội dung sau:

Một là, Tuyên truyền phổ biến chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước, những định hướng công tác Dân số trong thời gian tới.

Hai là, Tập trung đầu tư vào công tác Dân số- KHHGĐ để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người góp phần phát triển đất nước; thực hiện tốt các quyền và chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và thanh niên, vị thành niên.

Ba là, Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động về Dân số KHHGĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường giáo dục kiến thức và kỹ năng sống cho các đối tượng thanh niên, vị thành niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng các hình thức phù hợp; Đảm bảo cung ứng dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình có chất lượng tới các nhóm đối tượng đặc thù và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động, các mô hình can thiệp nâng cao chất lượng dân số, các hoạt động truyền thông giáo dục làm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; đưa chính sách dân số của Đảng, các quy định của Nhà nước vào cuộc sống, nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu KT-XH của địa phương.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các hoạt động can thiệp lựa chọn giới tính thai nhi theo quy định của Pháp luật.

Sau lễ mít tinh, đoàn xe tuyên truyền lưu động với băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 đã diễu hành trên các tuyến phố chính thuộc quận, được đông đảo nhân dân hưởng ứng và quan tâm.

Thanh Nga – Phòng Dân số - TTYT quận Ba Đình