Tôi là công dân thuộc diện F1 đi cách li từ ngày 18/5/2021 đến ngày 09/6/2021 tại Trung tâm giáo dục an ninh quốc phòng- Đại học quốc gia Hà Nội, được biết đang có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho công dân bị cách li, Vậy cho tôi hỏi, lúc tôi kết thúc cách li, trung tâm không trả Phiếu thu tiền ăn cho tôi (80000/ngày) thì làm cách nào để cho tôi có thể nhận tiền hỗ trợ
there-are-no-question

Đặt câu hỏi