hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ 10 HĐND quận Ba Đình khóa XIX
Ngày đăng 27/06/2019 | 16:26

Ngày 27/6, kỳ họp thứ 10, HĐND quận Ba Đình khóa XIX đã diễn ra nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm, quyết nghị các nhiệm vụ cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2019.

 
Báo cáo của UBND quận trình tại kỳ họp cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế của quận tiếp tục giữ được ổn định, lĩnh vực dịch vụ, thương mại có tăng trưởng, ước thực hiện đạt 30.183 tỷ đồng (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, ngành dịch vụ đạt 22.049 tỷ đồng (tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước); ngành công nghiệp ước 6 tháng đầu năm đạt 8.122 tỷ đồng (tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước). Ước thu ngân sách đạt 4.307 tỷ/8.386 tỷ đồng đạt 51,4% dự toán; thực hiện hiệu quả dự toán chi ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, đúng chế độ quy định, ước đạt 21,8% dự toán quận giao và đạt 23,5% dự toán Thành phố giao.
 
Quận đã chủ động, trách nhiệm trong việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Thực hiện tốt công tác năm dân vận chính quyền; chủ đề công tác của Thành phố về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và phương châm công tác của quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc và chuyển biến tích cực. Chỉ số cải cách hành chính tăng 3 bậc, không để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo, tiếp tục duy trì bền vững và nhân rộng các tuyến phố điểm văn minh đô thị. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác giảm nghèo, công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững và phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận luôn được đảm bảo,...
 
Đáng chú ý, một số chỉ tiêu theo Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy đã đạt và đảm bảo tiến độ, cụ thể như duy trì cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân và dịch vụ vệ sinh môi trường cho người dân trên địa bàn quận Ba Đình, phương án đổi mới công nghệ theo hướng cơ giới hóa trên địa bàn quận, đảm bảo tỷ lệ thu gom rác thải đạt 99%....
 
6 tháng cuối năm, quận Ba Đình quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của UBND quận về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán và tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo quy định. Tăng cường công tác quản lý đất đai; tập trung thực hiện công tác GPMB các dự án trọng điểm của TP. Tập trung chấn chỉnh giữ gìn trật tự ATGT, TTĐT, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, lòng đường, hè phố và quản lý chặt chẽ các điểm trông giữ phương tiện; duy trì hiệu quả 05 tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị và 14 tuyến phố các phường đăng ký. Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đồng thời, duy trì thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục thanh tra, kiểm tra công vụ; kiểm tra công tác CCHC năm 2019...
 
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã thảo luận quyết nghị chương trình giám sát của HĐND quận năm 2020; nghe Ủy ban MTTQ quận thông báo công tác xây dựng chính quyền và các cơ quan tư pháp báo cáo về công tác kiểm sát, công tác xét xử, công tác thi hành án 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ngoài ra, HĐND quận cũng kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND quận theo quy định của luật.
Nguồn: HNP