hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Điện Biên khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021)
Ngày đăng 28/06/2019 | 10:18

Ngày 26/6, Thường trực HĐND phường Điện Biên tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; Kết quả thực hiện nghị quyết chuyên đề về xây dựng tuyến phố Văn minh - Đô thị; Hoạt động của HĐND; Kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền trong  6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, phương thức hoạt động phối kết hợp chặt chẽ, phường đã thực hiện 27/27 chỉ tiêu quân giao đạt trên 50%, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực; 100% đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân được giải quyết kịp thời, dứt điểm; không có đơn tố cáo, khiếu nại. Công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trọng điểm đã và sẽ được giữ vững; tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 50,12% dự toán quận giao và chi ngân sách đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên,  đột xuất.

Hội nghị cũng lắng nghe 5 ý kiến phát biểu đóng góp nhằm làm rõ kết quả đạt được trong thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các ý kiến thảo luận cũng chú trọng vào những biện pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường trách nhiệm công vụ và xây dựng nền nếp “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện” của cán bộ, công chức; thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết bức xúc của công dân; vận động đảng viên và nhân dân tham gia công tác đoàn thể và các phong trào thi đua ở cơ sở.

VHTT phường