hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Trúc Bạch khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021)
Ngày đăng 28/06/2019 | 15:17

Ngày 26/6, phường Trúc Bạch tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 9 khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là kỳ họp giữa năm nhằm đánh giá tình hình KTXH - QPAN 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Đức Thăng - ĐB HĐND Quận, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường, 21 vị đại biểu HĐND phường, các đồng chí là trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận của 8 ĐBDC.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; xem xét kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020.

HĐND phường đã xem xét báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; tình hình thực hiện quyết toán thu chi ngân sách năm 2018; dự toán và phân bổ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; thu chi các loại quỹ năm 2019. Nghe UBMTTQ phường thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền; xem xét ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn; báo cáo giải trình và trả lời những vấn đề kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND phường quan tâm. Kỳ họp cũng đã nghe đồng chí UBND phường phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường.

HĐND phường tổ chức bầu bổ sung UV UBND phường đối với Đ/c Chỉ huy trưởng Quân sự với tỷ lệ số phiếu đạt 100% số đại biểu có mặt.

-VP UBND-