hội đồng nhân dân

HĐND phường Giảng Võ tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 01/07/2019 | 09:21

Ngày 25/6, Hội đồng nhân dân phường Giảng Võ tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ - HĐND – UBND – UBMTTQ phường, Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Trưởng ban CTMT các địa bàn dân cư và toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2018, ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019.

- Báo cáo thẩm định của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND phường và tờ trình về Chương trình giám sát năm 2020.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, HĐND cùng UBND và cả hệ thống chính trị trong phường đã  vượt  mọi khó khăn,  thực hiện tốt các chỉ tiêu KT - XH được giao:

- Tổng thu ngân sách đạt                            51,76 % KH

- Tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt    100,00 %

- Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt                          98,77 % KH

- Hiến máu tình nguyện đạt                        136,84 % KH

Thông qua 11 ý kiến phát biểu, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề xuất các biện pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến của các đại biểu và làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thêu - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao hoạt động của HĐND phường trong thời gian qua và nêu nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị đã thông qua 4 nghị quyết gồm:

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2018.

- Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu KTXH 6 tháng cuối năm 2019.

- Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019.

- Nghị quyết Tăng cường thực hiện quản lý sân chơi .

                                                            Ban Văn hóa Thông tin phường