hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Phúc Xá khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 05/07/2019 | 09:00

Ngày 02/7, HĐND phường Phúc Xá khóa IX khai mạc kỳ họp thứ tám nhiệm kỳ 2016-2021.Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; các đồng chí ủy viên UBND; trưởng các Đoàn thể chính trị -xã hội; Bí thư chi bộ các địa bàn dân cư; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn và 26 vị đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm; kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế- xã hội, ANQP của UBND phường 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; tổng hợp ý kiến chấp vấn, thảo luận tại kỳ họp; dự thảo Nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND phường sáu tháng cuối năm và thông báo những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐND, các đại biểu HĐND đã thực hiện tốt vai trò đại diện cho nhân dân để phản ánh kịp thời những kiến nghị của cử tri đến đại biểu quốc hội, đại biểu nhân dân Thành phố và quận thông qua các kỳ họp HĐND phường; các hội nghị tiếp xúc cử tri được triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, hoạt động giám sát được đảm bảo; việc duy trì các hoạt động tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân để giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. UBND phường  đã đạt được những kết quả rất tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng, An sinh xã hộivới tổng thu ngân sách nhà nước đạt60%. Nhiều chỉ tiêu được thực hiện tốt như: công tác điều tra phá án, đấu tranh trấn áp tội phạm; công tác tuyển quân, đưa thanh niên lên đường nhập ngũ. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, duy tu, cải tạo đường xá, xây dựng nhà văn hoá được thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao đem lại lòng tin trong nhân dân. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và các doanh nghiệp đến giao dịch hành chính.Công tác y tế, giáo dục và đào tạo, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện tốt, góp phần đảm bảo dân sinh, dân chủ và đời sống an sinh xã hội trên địa bàn phường. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều bước tiến khi xoá bỏ được các điểm rác thải tồn đọng lâu năm ở dưới chân gầm cầu Long Biên (khu vực do phường quản lý).

Cũng tại kỳ họp, tổ đại biểu HĐND phườngđã tiếp thu và trả lời 06 ý kiến liên quan đến ba nhóm vấn đề của đại biểu cử tri phường. Trong đó, nổi bật là những ý kiến liên quan đến lĩnh vực đầu tư và quản lý đất đai; lĩnh vực  xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học và nhà văn hoá; vấn đề trật tự đô thị, vệ sinh môi trường khu vực phía sau chợ Long Biên. Thay mặt Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường, ông Nguyễn Dương Hải – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu, trả lời đầy đủ các ý kiến của đại biểu cử tri phường nêu ra tại cuộc họp.

Kỳ họp thứ tám HĐND phường Phúc Xá, nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc tốt đẹp, đa số đại biểu cử tri có mặt tại cuộc họp đều nhất trí với những giải đáp của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường và vui mừng trước kết quả phường đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm.

                                                   Phạm Thị Nết – CB VHTT