hội đồng nhân dân

Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND quận khóa XIX
Ngày đăng 19/12/2019 | 15:55

Sáng 19/12, đại biểu HĐND quận Ba Đình đã tiếp xúc cử tri quận báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 khóa XIX.

Kỳ họp thứ 12 HĐND quận Ba Đình khóa XIX diễn ra trong 02 ngày 13 và 14/12/2019 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2020; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND, CC THADS quận và các báo cáo khác theo luật định; ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ quận. Trong kỳ họp thứ 12, HĐND quận đã xem xét, thông qua 11 Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND.

Tại Hội nghị, Các cử tri đều đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND quận khóa XIX chất lượng, thể hiện rõ vai trò của các đại biểu HĐND. Cử tri đề nghị HĐND quận trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn quận. Cử tri cũng nêu một số nội dung liên quan đến việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại địa bàn dân cư trên địa bàn quận hiện nay đang gặp một số vướng mắc khiến việc thực hiện dự án bị chậm và đề nghị UBND quận tăng cường công tác quản lý, sớm giải quyết dứt điểm để tiến hành xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại đây.

Đối với một số kiến nghị chung của cử tri trước kỳ họp thứ 12, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, giải quyết. Về ý kiến cử tri phản ánh hiện nay loa truyền thanh của phường chỉ phát nội dung thông báo khẩn cấp khiến cơ sở khá khó khăn trong công tác tuyên truyền, cần có giải pháp để khắc phục. Nội dung này, UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, UBND quận cũng đang phối hợp với các cơ quan báo chí để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; triển khai thí điểm các hình thức tuyên truyền bằng thiết bị thông minh, tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở nhằm thực hiện việc tuyên truyền hiểu quả, phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Đối với ý kiến cử tri phản ánh việc học thêm, dạy thêm hiện nay vẫn còn rất phổ biến, phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã có thông báo số 11/TB-GDĐT ngày 12/10/2019 về việc dừng tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép, gia hạn hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn quận theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND quận cũng quyết tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 theo như ý kiến đề nghị của cử tri trong kỳ họp trước. Trong thời gian tới, UBND quận sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm.

Nguyễn Sơn