Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
1901 Thủ tục 40: Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1902 Thủ tục 41: Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1903 Thủ tục 43: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1904 Thủ tục 44: Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1905 Thủ tục 45: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ nghèo 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1906 Thủ tục 46: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang mang thai và/hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1907 Thủ tục 47: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng... 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1908 Thủ tục 48: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1909 Thủ tục 49: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1910 Thủ tục 50: Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/5005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1911 Công thương. Thủ tục 01: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1912 Thủ tục 51: Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1913 Công thương. Thủ tục 02: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (trường hợp bị mất, thất lạc) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1914 Thủ tục 52: Xét công nhận phường phù hợp với trẻ em 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1915 Công thương. Thủ tục 03: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1916 Thủ tục 53: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1917 Công thương. Thủ tục 4: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1918 Thủ tục 54: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hóa nhập cộng đồng. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1919 Công thương. Thủ tục 5: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh thực phẩm ( niêm yết tạm thời). 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1920 Thủ tục 55: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1921 Công thương. Thủ tục 06: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp phường (tạm thời niêm yết). 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1922 Thủ tục 56: Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập, cơ sở giáo dục đào tạo thuộc doanh nghiệp nhà nước 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1923 Thủ tục 57: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1924 Thủ tục 58: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1925 Thủ tục 59: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1926 Thủ tục 60: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1927 Thủ tục 61: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1928 Thủ tục 62: Giải quyết hồ sơ tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1929 Thủ tục 63: Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1930 Thủ tục 64: Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1931 Thủ tục 65: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1932 Thủ tục 66: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1933 Thủ tục 67: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1934 Thủ tục 68: Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1935 Thủ tục 69. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1936 Thủ tục 70: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1937 Thủ tục 71: Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1938 Thủ tục 72. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1939 Thủ tục 73: Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1940 Thủ tục 74: Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý quận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1941 Thủ tục 75: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường vào cơ sở trợ giúp trẻ em của Thành phố 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1942 Thủ tục 01: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1943 Thủ tục 02: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1944 Thủ tục 03: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1945 Thủ tục 04: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1946 Thủ tục 05: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1947 Thủ tục 06: Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1948 Thủ tục 07: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1949 Thủ tục 08: Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1950 Thủ tục 09: Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1951 Thủ tục 10: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1952 Thủ tục 11 : Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1953 Thủ tục 12: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn). 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1954 Thủ tục 13: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi , bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1955 Thủ tục 14: Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1956 Thủ tục 01: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cấp mới/cấp lại khi sắp hết hạn) 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1957 Thủ tục 02: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1958 Thủ tục 03: Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1959 Thủ tục 01: Cấp giấy phép đào đường ngõ, vỉa hè 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1960 Thủ tục 02 : Cấp giấy phép sử dụng tạm đường phố, vỉa hè ngoài mục đích giao thông ( trông giữ phương tiện xe, trung chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công xây dựng công trình ). 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1961 Thủ tục : Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1962 Thủ tục: Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp quận. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1963 Thủ tục: Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1964 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1965 Thủ tục: Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1966 Thủ tục : Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1967 Thủ tục: Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1968 Thủ tục: Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp quận 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1969 Thủ tục: Gia hạn tồn tại cho công trình được UBND cấp quận cấp GPXD tạm. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1970 Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng do UBND cấp quận thực hiện. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1971 Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng do UBND cấp quận thực hiện. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1972 Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng do UBND cấp quận thực hiện. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1973 Thủ tục: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1974 Thủ tục: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1975 Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1976 Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND quận, UBND phường quyết định đầu tư. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1977 Thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình: cấp III, cấp IV sử dụng vốn ngân sách nhà nước và công trình cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND quận quyết định đầu tư và do Chủ tịch UBND phường quyết định đầu tư; Công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên thuộc cấp III trên địa bàn. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1978 Thủ tục : Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1979 Thủ tục 1: Giải quyết tranh chấp đất đai 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1980 Thủ tục 2: Công nhận quyền sử dụng đất và Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1981 Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia định cá nhân 2 Năm qua Đã đăng Xóa
1982 Thủ tục 4: Thu hồi đất đối với các trường hợp ngươi sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1983 Thủ tục 5: Thu hồi đất đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1984 Thủ tục 6 : Thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1985 Thủ tục 7 : Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1986 Thủ tục 8: xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1987 Thủ tục 9: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1988 Thủ tục 11: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1989 Thủ tục 1: Lấy ý kiến UBND cấp phường đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1990 Thủ tục 2: Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1991 Thủ tục 3: Đăng ký Công nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1992 Thủ tục 4: Hòa giải tranh chấp đất đai 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1993 Thủ tục 5: Giải quyết khiếu nại về đất đai 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1994 Thủ tục 6: Tra cứu thông tin hồ sơ địa chính 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1995 Thủ tục 7: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1996 Thủ tục 8: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ao, đất vườn liền kề với đất ở 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1997 Thủ tục 9: Cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư; đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư. 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1998 Thủ tục 01: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 4 Năm qua Đã đăng Xóa
1999 Thủ tục 02: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện Hợp tác xã 4 Năm qua Đã đăng Xóa
2000 Thủ tục 03: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng 4 Năm qua Đã đăng Xóa