KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

Kết quả cuộc vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn - Đáp nghĩa" quận ba Đình năm 2021 - tính đến tháng 4/2020

Ngày đăng 16/04/2021 | 05:23 PM
Trong nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, Ủy ban MTTQ Việt nam quận và các tổ chức đoàn thể nhân dân...

Cập nhật Kết quả cuộc vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn - Đáp nghĩa" quận ba Đình năm 2020 - tính đến ngày 15/6/2020

Ngày đăng 17/06/2020 | 03:03 PM
Trong nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, UB.MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân quận Ba...

Phường Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

Ngày đăng 09/08/2019 | 02:38 PM
72 năm đã đi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và chọn ngày 27/7 là ngày để nhân dân cả nước tỏ lòng...

Tổng hợp quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" năm 2018 (tính đến ngày 26/7/2018)

Ngày đăng 26/07/2018 | 10:53 AM
PHÒNG LĐTB&XH QUẬN BA ĐÌNH   BẢNG KÊ THU TIỀN ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN...

BẢNG KÊ THU TIỀN ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NĂM 2018

Ngày đăng 05/04/2018 | 08:44 AM
BẢNG KÊ THU TIỀN ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NĂM 2018 TT Ngày ...

Cập nhật Kết quả cuộc vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn - Đáp nghĩa" quận ba Đình năm 2017 - tính đến ngày 01/8/2017

Ngày đăng 03/04/2017 | 05:40 PM
Kết quả vẫn động Quỹ "Đền ơn - Đáp nghĩa" quận Ba Đình năm 2017