KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

Phường Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

Ngày đăng 09/08/2019 | 02:38 PM
72 năm đã đi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và chọn ngày 27/7 là ngày để nhân dân cả nước tỏ lòng...

Tổng hợp quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" năm 2018 (tính đến ngày 26/7/2018)

Ngày đăng 26/07/2018 | 10:53 AM
PHÒNG LĐTB&XH QUẬN BA ĐÌNH   BẢNG KÊ THU TIỀN ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN...

BẢNG KÊ THU TIỀN ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NĂM 2018

Ngày đăng 05/04/2018 | 08:44 AM
BẢNG KÊ THU TIỀN ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NĂM 2018 TT Ngày ...

Cập nhật Kết quả cuộc vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn - Đáp nghĩa" quận ba Đình năm 2017 - tính đến ngày 01/8/2017

Ngày đăng 03/04/2017 | 05:40 PM
Kết quả vẫn động Quỹ "Đền ơn - Đáp nghĩa" quận Ba Đình năm 2017