khối các phường ban ngành

Kết quả thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ở quận Ba Đình nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sỹ
Ngày đăng 30/07/2009 | 00:00

Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" " "Đền ơn đáp nghĩa" của nhân dân ta, dân tộc ta, trong những năm qua, công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng luôn được Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị quận Ba Đình quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước

Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" " "Đền ơn đáp nghĩa" của nhân dân ta, dân tộc ta, trong những năm qua, công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng luôn được Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị quận Ba Đình quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước

Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" của quận đã thực sự xã hội hoá cả về bề rộng và bề sâu huy động được sức mạnh của toàn xã hội cùng tham gia. Thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với người có công, thực sự đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hoá, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cộng đồng trong việc góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công trên địa bàn.

Kết quả thực hiện năm 2009:

- Tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh liệt sỹ, biểu dương 100 gia đình chính sách tiêu biểu đại diện cho gần 4.000 gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, biểu dương khen thưởng 41 đơn vị có nhiều thành tích trong phong trào chăm sóc người có công và công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

- Tổ chức trao trợ cấp khó khăn thay sổ tiết kiệm cho 371 xuất với số dư từ 500 đến 1 triệu đồng = 204.100.000đ (trong đó có 60 xuất mức 1 triệu đồng)

- Tặng quà cho 115 cháu là con thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn mức 100.000đ/cháu = 11,5 triệu đồng.

- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo nhà ở cho các gia đình chính sách có khó khăn: 27 căn với số tiền 437 triệu đồng.

- Sửa chữa nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại 10 phường với số tiền 38,5 triệu đồng.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có khó khăn, gia đình chính sách tiêu biểu và các cơ sở của thương binh, bệnh viện quân đội đóng trên địa bàn: 1.462 lượt và 8 cơ sở = 131.870.000đ.

- Tổ chức họp mặt với các gia đình chính sách tại phường: 2.669 lượt người = 111,9 triệu đồng.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách tại phường cho 2.042 người = 92,9 triệu đồng.

- Giới thiệu cho 46 em là con thương bệnh binh, bộ đội xuất ngũ được học nghề miễn phí, 102 người được giới thiệu việc làm.

- Vận động thu quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được 941.831.000 đồng, đạt 188% kế hoạch.

- Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước tổ chức chi quà của Trung ương và Thành phố tới các gia đình chính sách, giới thiệu thăm, chuyển mộ liệt sỹ, thanh toán tiền tàu xe hỗ trợ các gia đình.

Ngoài ra, quận còn tổ chức gặp mặt tặng quà 105 đồng chí là thương bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng tại gia đình, 20 đồng chí là con liệt sỹ, thương binh đang công tác tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND 14 phường, tổ chức đoàn đại biểu các gia đình chính sách của quận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể đi viếng nghĩa trang liệt sỹ Hàng Dương, thăm nhà tù Côn Đảo thuộc huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, viếng Đài tưởng niệm Bắc Sơn, nghĩa trang liệt sỹ Mai Dịch, nghĩa trang liệt sỹ Hà Nội.

- Công tác phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng được duy trì từ nhiều năm, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhận đỡ đầu bố mẹ liệt sỹ có nhiều khó khăn.

Cùng với việc thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" quận luôn duy trì xây dựng phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hoá thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình luôn coi trọng việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ là trách nhiệm, là tình cảm của Đảng bộ và nhân dân toàn quận.

Những kết quả đạt được của quận Ba Đình trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa" đã phần nào chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ, động viên các gia đình chính sách vươn lên khắc phục mọi khó khăn, tạo cho họ niềm tin vào Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong công tác chăm sóc người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Bùi Thị Hoa-TP.LĐTBXH