khối các phường ban ngành

Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ năm 2010
Ngày đăng 23/03/2011 | 00:00

Ngày 18/3, UBND - Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Ngày 18/3, UBND - Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Năm 2010, quận Ba Đình đã hoàn thành, đạt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao: Tỷ suất sinh thô đạt: 18,2%0 (giảm 0,08%0 so với kết quả thực hiện năm 2009). Tỷ lệ sinh con thứ 3+ đạt: 1,26% (giảm 0,1% so với kết quả thực hiện năm 2009); Tỷ lệ CPR đạt: 75,58%, tạo đà cho hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2011, toàn quận sẽ phấn đấu nâng cao tuổi thọ, chất lượng cuộc sống để nâng cao chất lượng dân số - góp phần phấn đấu dân số ổn định - đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc.

Tại hội nghị, UBND quận đã tặng giấy khen cho 18 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - KHHGĐ năm 2010 .

Trung tâm Dân số - KHHGĐ