khối các phường ban ngành

Chi cục thuế quận: Đối thoại với doanh nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Ngày đăng 12/05/2011 | 00:00

Ngày 12/5/2011, tại 11 Lê Hồng Phong, Chi cục thuế quận Ba Đình tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế. Tham dự hội nghị có đại diện Cục thuế Thành phố Hà Nội và 150 doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Ngày 12/5/2011, tại 11 Lê Hồng Phong, Chi cục thuế quận Ba Đình tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế. Tham dự hội nghị có đại diện Cục thuế Thành phố Hà Nội và 150 doanh nghiệp trên địa bàn quận.

nguồn: internet

Hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi, kiến nghị, đề xuất và thắc mắc từ phía các doanh nghiệp trong việc kê khai thuế, hoá đơn chứng từ, hạch toán kế toán, chế độ ưu đãi miễn giảm thuế,... Hầu hết ý kiến thắc mắc của các doanh nghiệp đã được đại diện Cục thuế Hà Nội và lãnh đạo Chi cục thuế quận giải đáp, hướng dẫn cụ thể ngay tại hội nghị.

Việc đối thoại trực tiếp về chính sách thuế giúp doanh nghiệp trên địa bàn quận nắm bắt được các chính sách thuế mới và giải toả những vướng mắc khó khăn về thuế, đồng thời thực hiện tốt chính sách, chế độ thuế của Nhà nước. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp đề xuất với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY