khối các phường ban ngành

Đảng bộ phường Nguyễn Trung Trực “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 25/11/2016 | 13:02

Ngày 18/11, Đảng bộ phường tổ chức hội nghị học tập quán triệt Chị thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn bộ đảng viên trong đảng bộ, các đồng chí trưởng - phó đoàn các thể chính trị - xã hội.

Tại hội nghị Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo – Thành viên hội đồng lý luận Trung ương đã tập trung phân tích những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW, các nội dung quan trọng về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, quán triệt ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng để thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng tại cơ sở.

Thông qua hội nghị giúp các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Phường Nguyễn Trung Trực