khối các phường ban ngành

Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Ngày đăng 30/11/2016 | 18:41

Ngày 30/11, UBND quận Ba Đình tổ chức họp công bố Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị Trung tâm Dạy nghề Ba Đình, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ba Đình và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp số 1 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức đối với các ông bà:

1. Ông Đỗ Huy Lai - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Ba Đình giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình.

2. Ông Chu Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp số 1 giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình.

3. Ông Nguyễn Công Dương - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình.

Sau khi trao quyết định, đồng chí Chủ tịch UBND quận đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Ban giám đốc. Yêu cầu Ban giám đốc nâng cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận. Đồng chí cũng đề nghị Ban giám đốc đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cho cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm. Đồng thời, giao các phòng quản lý nhà nước thuộc quận có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Trung tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ chung của quận.

Thay mặt Ban giám đốc, đồng chí Đỗ Huy Lai - Giám đốc Trung tâm đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận. Đồng thời, thể hiện quyết tâm cùng tập thể Ban giám đốc và cán bộ công chức, viên chức nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được thành phố và quận giao, xứng đáng với sự nghiệp giáo dục của quận Ba Đình.

Phòng VHTT