khối các phường ban ngành

Hội thi tuyên truyền viên giỏi về triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng 02/12/2016 | 17:09

Nhằm tuyên truyền, phổ biến việc “thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, ngày 01/12, ngành giáo dục và đào tạo Cụm Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà trưng, Hoàng Mai đã tổ chức hội thi.

Tại hội thi, các đội thi tham gia 03 nội dung hùng biện theo chủ đề; trả lời câu hỏi tình huống và thi tiểu phẩm sân khấu hóa. Kết thúc hội thi Ban tổ chức đã trao các giải:

01 giải Xuất sắc - Công đoàn quận Đống Đa; 02 giải Nhất - Công đoàn quận Ba Đình, Hoàng Mai; 02 giải Nhì - Công đoàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Ngoài ra Ban tổ chức trao các giải Chuyên đề: giải hùng biện theo chủ đề hay nhất Công đoàn quận Hoàng Mai; giải xử lý tình huống hay nhất Công đoàn quận Ba Đình; giải tiểu phẩm hay nhất Công đoàn quận Đống Đa.

 

Thông qua hội thi phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của cán bộ giáo viên, nhân viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Thủ đô.

Phòng VHTT