khối các phường ban ngành

Đại hội Công đoàn Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Ngày đăng 30/07/2012 | 00:00

Ngày 26/7/2012 Công đoàn phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Văn Minh - Ủy viên Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội - Quận ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ quận.

Ngày 26/7/2012 Công đoàn phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Văn Minh - Ủy viên Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội - Quận ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ quận.

Đại hội Công đoàn phòng Tài chính - Kế hoạch được tổ chức sớm nhất trong các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận. Nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn như nhiệm vụ của phòng nặng nề, đội ngũ cán bộ công chức và lãnh đạo phòng có thay đổi, nhưng tập thể cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn phòng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được quận giao. Bên cạnh đó, Công đoàn phòng đã tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác công đoàn theo sự chỉ đạo của LĐLĐ quận như: động viên đoàn viên đoàn kết, thi đua hoàn thành nhiệm vụ phòng giao, tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", các hội thi do LĐLĐ quận phát động; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC... Công đoàn phòng đã được LĐLĐ quận công nhận là CĐCS vững mạnh xuất sắc hàng năm, được LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen, vai trò của Công đoàn Phòng được khẳng định.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí, bầu 01 đồng chí đi dự đại hội đại biểu Công đoàn quận Ba Đình lần thứ IX, tổng hợp ý kiến đóng góp cho báo cáo của BCH LĐLĐ quận tại Đại hội lần thứ IX, báo cáo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhiệm kỳ 2012-2015, Công đoàn phòng Tài chính – Kế hoạch quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra, phấn đấu để được LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc.

Tin, ảnh: Ngô Văn Minh