khối các phường ban ngành

Tổng kết công tác nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin
Ngày đăng 12/12/2016 | 18:08

Ngày 09/12, Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin quận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, các cấp Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin đã nỗ lực triển khai các hoạt động, phong trào của Hội; chú trọng công tác xây dựng, phát triển hội viên; đẩy mạnh việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 226 nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Toàn quận có 11 phường thành lập Hội và chi hội; có 330 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 240 người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư TW Đảng và Thông tư 24/TT-TU của Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn thành phố"; phối hợp thực hiện tốt các công tác chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.

Hội nghị đã thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2017, khen thưởng 7 tập thể và 25 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.

Phòng VHTT