khối các phường ban ngành

Ba Đình: Quán triệt, triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Ngày đăng 24/02/2017 | 16:09

Ngày 23/2, quận Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25-1-2017 của UBND TP Hà Nội về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội cho gần 300 cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Đệ - Trưởng phòng Nội vụ đã công bố nội dung Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, Bộ Quy tắc gồm 4 Chương 11 Điều quy định cụ thể các nội dung mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội phải thực hiện. Cụ thể về thời gian làm việc; trang phục, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và quy định việc sử dụng phương tiện, tài sản của cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, trường học thuộc quận tăng cường các biện pháp quán triệt, giáo dục, quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực thi công vụ, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức đối với tổ chức, công dân đến liên hệ công tác. Đồng chí lưu ý việc giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tại các vị trí công tác nhạy cảm như cán bộ tại bộ phận "một cửa", quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng, quản lý dự án, tuyển dụng, đào tạo. Đồng thời, Chủ tịch UBND quận yêu cầu thủ trưởng các đơn vị rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu về ứng xử văn minh, văn hóa; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức để kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm; tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng trong thực thi nhiệm vụ và giao tiếp ứng xử với tổ chức, công dân. Đặc biệt, yêu cầu UBND 14 phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tại các hội nghị của chính quyền, đoàn thể, tổ dân phố về Quy tắc ứng xử.

Trước đó ngày 15/02, UBND quận đã ban hành kế hoạch số 41/KH-UBND về tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà nội về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội góp phần đảm bảo 100% cán bộ, công chức quận Ba Đình thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô “Kỷ cương - Trách nhiệm - Nhiệt tình - Thân thiện”.

Phòng VHTT