khối các phường ban ngành

Quận Ba Đình thành lập Ban vận động, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
Ngày đăng 18/08/2014 | 00:00

Ngày 16/7/2014, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã ký Quyết định số 2575/QĐ-UBND về việc thành lập Ban vận động, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.

Ngày 16/7/2014, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã ký Quyết định số 2575/QĐ-UBND về việc thành lập Ban vận động, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.

Ban vận động gồn 11 thành viên, trong đó bà Đinh Thị Giới – Nguyên Trưởng phòng Lao động TB&XH là Trưởng ban; ông Lương Tuấn Dũng – Phó Trưởng phòng LĐTB&XH và ông Phạm Thanh Hà – Phó Trưởng phòng Nội vụ là Phó Trưởng Ban vận động.

Theo kế hoạch, Ban vận động có nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chuẩn bị mọi mặt để tiến tới Đại hội nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin quận Ba Đình lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014- 2019 (dự kiến vào tháng 9/2014) và từng bước triển khai thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam các phường thuộc quận.

Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin quận Ba Đình là một tổ chức đặc thù, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội. Hội sẽ góp phần chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, giáo dục, động viên nạn nhân vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng. Hội có chức năng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về thảm họa da cam, tham gia xây dựng các cơ chế chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nạn nhân...

Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin của quận Ba Đình chính thức ra mắt và hoạt động góp phần kết nối giữa nạn nhân chất độc da cam với cộng đồng xã hội, thiết thực kỷ niệm 53 năm ngày thảm họa da cam/Dioxin (10/8/1961- 10/8/2014).