khối các phường ban ngành

Quận Ba Đình tổ chức lớp quản lý Nhà nước về Thi đua khen thưởng 2014
Ngày đăng 20/08/2014 | 00:00

Ngày 19/8/2014, tại số 180 Trấn Vũ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với phòng Nội vụ quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về Thi đua khen thưởng năm 2014.

Ngày 19/8/2014, tại số 180 Trấn Vũ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với phòng Nội vụ quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về Thi đua khen thưởng năm 2014.

Ông Nguyễn Công Bằng, Phó trưởng ban TĐKT thành phố; ông Nguyễn Diên Thành, phó Trưởng phòng nghiệp vụ II-Ban TĐKT thành phố, theo dõi cụm thi đua số 8 đã về dự khai mạc.

Tham dự lớp tập huấn có 132 các ông bà là: thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng quận; lãnh đạo và cán bộ làm công tác TĐKT các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thuộc quận, Chủ tịch UBND và cán bộ theo dõi thi đua khen thưởng 14 phường.

Lớp tập huấn đã được nghe ông Nguyễn Công Bằng triển khai một số điểm mới của Luật Thi đua khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP; quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng; Kế hoạch số 124/KH/TU ngày 26/6/2014 cuả Thành ủy Hà Nội về thực hiện chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT.

Đây là những nội dung cần thiết nhằm nâng cao năng lực, kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc quận.