khối các phường ban ngành

Quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn công tác Hội Cựu Thanh niên xung phong 2014
Ngày đăng 29/08/2014 | 00:00

Ngày 29/8/2014,Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Hội Cựu TNXP quận Ba Đình tổ chức lớp “Tập huấn công tác Hội Cựu TNXP" năm 2014.

Ngày 29/8/2014,Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Hội Cựu TNXP quận Ba Đình tổ chức lớp "Tập huấn công tác Hội Cựu TNXP" năm 2014.

Tham dự lớp tập huấn có trên 100 các ông bà là thành viên Ban chấp hành Hội Cựu TNXP Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP 14 phường; Chi hội trưởng, Chi hội phó các chi hội Cựu TNXP 14 phường.

Lớp tập huấn đã được nghe bà Dương Thị Vịn - Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu TNXP Thành phố triển khai các nội dung chuyên đề về gia đình hội viên Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội từ nay đến cuối năm 2014 và phương hướng công tác năm 2015.