khối các phường ban ngành

Ban CHQS quận Ba Đình tổ chức luyện tập chỉ huy, cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa
Ngày đăng 29/08/2014 | 00:00

Trong 3 ngày (từ 25 đến 27/8/2014), Ban CHQS quận Ba Đình đã tổ chức luyện tập chỉ huy, cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa

Trong 3 ngày (từ 25 đến 27/8/2014), Ban CHQS quận Ba Đình đã tổ chức luyện tập chỉ huy, cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa

Nội dung tập luyện gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 là chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang quận; giai đoạn 2 làtổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 là thực hành tác chiến đánh địch tiến công vào khu vực phòng thủ.

Tham gia tổ chức huấn luyện, Ban chỉ huy quân sự quận đã chuẩn bị đầy đủ các loại văn kiện, vật chất; quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc kế hoạch, nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và luyện tập chỉ huy, cơ quan tới các đồng chí cán bộ chiến sĩ.

Thông qua huấn luyện, luyện tập từng cá nhân nắm chắc nhiệm vụ, chức trách, thể hiện rõ vị trí trên từng cương vị sát với tình huống chiến đấu, đảm bảo nghiêm túc, bí mật, an toàn; đồng thời góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy cơ quan và khả năng thực hiện công tác tham mưu tác chiến cho cán bộ cơ quan Ban CHQS quận trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu đánh địch tiến công vào khu vực phòng thủ, làm cơ sở trong học tập công tác và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu khi có tình huống xảy ra./.