khối các phường ban ngành

Quận Ba Đình tổ chức tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014, điều tra thu thập và xử lý thông tin biến động cung lao động
Ngày đăng 15/09/2014 | 00:00

Chiều 11/9/2014, UBND quận Ba Đình tổ chức tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và cán bộ làm công tác xã hội, lao động việc làm 14 phường và đại diện 70 tổ dân phố trên địa bàn quận.

Chiều 11/9/2014, UBND quận Ba Đình tổ chức tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và cán bộ làm công tác xã hội, lao động việc làm 14 phường và đại diện 70 tổ dân phố trên địa bàn quận.

Mục tiêu của đợt rà soát lần này nhằm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các phường để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2014 và thực hiện các chế độ, chính sách, giải pháp hỗ trợ góp phần đảm bảo an sinh xã hội năm 2015. Qua đó đối tượng được xác định rà soát hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân từ 750.000 đồng/người/tháng trở xuống; hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân từ 751.000 đến 1.000.000 đồng/người/tháng. Việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo phải đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công bằng, công khai và có sự tham gia của người dân. Thời gian thực hiện rà soát từ nay đến hết ngày 30/10/2014.

Tiếp đó UBND quận đã triển khai kế hoạch điều tra thu thập và xử lý thông tin biến động cung lao động năm 2014 trên địa bàn quận. Mục đích của việc điều tra nhằm thu thập thông tin biến động về thực trạng cung lao động, gồm: lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động lao động, từ đó làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách về việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường lao động của quận và thành phố.