khối các phường ban ngành

Quận Ba Đình tổ chức tập huấn nghiệp vụ đấu thầu
Ngày đăng 15/09/2014 | 00:00

Sáng 12/9/2014, tại 180 Trấn Vũ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình tổ chức lớp "Tập huấn Nghiệp vụ đấu thầu" năm 2014 tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận.

Ông Nguyễn Đăng Trương - Phó Cục trưởng Cục Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về dự và giảng bài cho lớp tập huấn.

Ông Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tich UBND quận Ba Đình đến dự và phát biểu khai mạc.

Lớp tập huấn đã được nghe ông Nguyễn Đăng Trương triển khai Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị Định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Đây là những nội dung hết sức quan trọng và cần thiết đối với đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị trong công tác đầu tư và mua sắm tài sản công.