khối các phường ban ngành

Thông báo Lịch trả văn bằng, chứng chỉ gốc (đợt cuối) đối với thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2014
Ngày đăng 09/10/2014 | 00:00

Căn cứ Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2014;

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 06/6/2014 của UBND quận Ba Đình về Tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc quận Ba Đình;

Phòng Nội vụ UBND quận thông báo:

Việc trả văn bằng, chứng chỉ gốc (đợt cuối) đối với thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm 2014,

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 17/10/2014 (thứ sáu).

2. Địa điểm: Phòng tiếp công dân 2, trụ sở HĐND-UBND quận, số 25
Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Phòng Nội vụ UBND quận thông báo để thí sinh được biết.

Lưu ý: Thí sinh khi đến nhận văn bằng, chứng chỉ mang theo phiếu nhận
hồ sơ.