khối các phường ban ngành

Tập huấn sử dụng dịch vụ công mức độ 3 ­
Ngày đăng 28/03/2017 | 17:24

Ngày 25/3, Hội LHPN quận tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 45 học viên gồm các đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ 14 phường và cán bộ Hội phụ nữ phường Ngọc Khánh (đơn vị được lựa chọn làm điểm).

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe báo cáo viên giới thiệu mục đích, hiệu quả của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đồng thời, thực hành hướng dẫn đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến trên điện thoại thông minh và máy vi tính tại bộ phận “một cửa” của phường. 

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2017, Hội LHPN quận sẽ triển khai tập huấn tới 13 phường còn lại với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến góp phần thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố.

  

                                                                                Hội PN quận