khối các phường ban ngành

Hội nghị giao ban quý II/2017
Ngày đăng 04/04/2017 | 15:15

Chiều 31/3, Ban CHQS quận Ba Đình tổ chức hội nghị giao ban quý II năm 2017 về công tác phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS với các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn quận.

Quý I năm 2017, công tác phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện giữa các đơn vị Quân đội, Công an trên địa bàn đi vào nền nếp, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của đơn vị, địa phương...

Tại hội nghị đại biểu đã thảo luận đánh giá mặt mạnh, những điểm còn tồn tại trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phối hợp hoạt động trong qúy II. Đồng thời, phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị với 5 nội dung, chỉ tiêu cụ thể: Thi đua thực hiện hiệu quả “Năm an toàn giao thông năm 2017”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 697-CT/QUTW ngày 22/11/2012 của Quân ủy Trung ương; Chỉ thị số 91/CT-BQP ngày 08/10/2015 của Bộ Quốc phòng về tăng cường lãnh đạo đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và khắc phục ùn tắc giao thông trong Quân đội; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong kiểm tra, kiểm soát để duy trì việc chấp hành quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; các quy định của pháp luật, của Quân đội đối với người điều khiển và phương tiện vận tải quân sự; tích cực hưởng ứng kế hoạch lập lại trật tự công cộng, trật tự văn minh đô thị của UBND quận Ba Đình.

Hải Yến