khối các phường ban ngành

Giao ban công tác quân sự, quốc phòng địa phương
Ngày đăng 13/04/2017 | 17:25

Vừa qua, Ban CHQS quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quân sự, quốc phòng địa phương tháng 4 và rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện năm 2017.

Đồng chí Thượng tá Đỗ Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận các giải pháp thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương tháng 4 năm 2017, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu; tham mưu với Quận ủy, UBND quận làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2017; tổ chức huấn luyện cho các lực lượng Dân quân tự vệ năm thứ nhất. Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá công tác huấn luyện những tháng đầu năm, qua đánh giá Ban CHQS quận đã lãnh đạo, chỉ đạo, Ban CHQS các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch huấn luyện đề ra. Cụ thể đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ các nội dung cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Ban CHQS quận; củng cố và thi giáo án, mô hình, học cụ huấn luyện của Ban CHQS 14 phường; tổ chức tập huấn 3 lớp cán bộ các cấp cho Ban CHQS các đơn vị DQTV quân số tham gia 612 đồng chí.

Thông qua rút kinh nghiệm là cơ sở đề ra phương hướng tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong thời gian tới./.

Hải Yến