khối các phường ban ngành

Huấn luyện Dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2017
Ngày đăng 13/04/2017 | 17:27

Sáng 13/4, Ban CHQS quận Ba Đình tổ chức khai mạc huấn luyện cho 379 đồng chí Dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2017.

Trong thời gian 15 ngày, lực lượng Dân quân tự vệ được tập trung quán triệt về: Một số nội dung cơ bản Pháp luật về Dân quân tự vệ; tình hình nhiệm vụ Lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2017; Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng làm kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Dân quân tự vệ làm công tác dân vận và vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở; giữ vững biên giới quốc gia Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ban CHQS quận huấn luyện điều lệnh đội ngũ; hướng dẫn kỹ thuật chiến đấu của Dân quân tự vệ; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương và chiến thuật DQTV…

Thông qua huấn luyện giúp chiến sĩ Dân quân tự vệ năm thứ nhất của quận nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý linh hoạt và có hiệu quả trong mọi tình huống.

Hải Yến