khối các phường ban ngành

Ba Đình: Triển khai chương trình phòng, chống tai nạn thương tích năm 2017
Ngày đăng 27/04/2017 | 09:47

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, gia đình, cộng đồng và xã hội, ngày 25/4, UBND quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch số 105/KH-UBND về triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn thương tích năm 2017.

Theo kế hoạch UBND quận đặt ra 04 mục tiêu cụ thể: 100% các phường xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn thương tích; 100% cán bộ, cộng tác viên làm công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em các phường được cung cấp kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng chống, tai nạn thương tích cho trẻ em; phấn đấu đạt ít nhất 75% ngôi nhà thuộc các hộ gia đình đạt tiêu chí ngôi nhà an toàn, 95% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, 95% phường đạt tiên chuẩn cộng đồng an toàn; giảm tỷ lệ thương tích trẻ em trong cộng đồng và trẻ em bị tử vong do các loại hình tai nạn thương tích gây ra, đặc biệt không để trẻ bị tử vong do đuối nước.

Để thực hiện tốt kế hoạch, UBND quận đã yêu cầu các phòng, ngành, đoàn thể, UBND 14 phường tăng cường công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền tại gia đình, cộng đồng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống tai nạn do đuối nước; xây dựng các mô hình phòng chống tai nạn thương tích tại gia đình, trường học và cộng đồng; cắm biển báo nguy hiểm tại các nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ; tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; kỹ năng sơ cấp cứu các trường hợp bị tai nạn thương tích, đuối nước tại cộng đồng.

Phòng VHTT