khối các phường ban ngành

Ba Đình tưng bừng chào đón các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước
Ngày đăng 03/05/2017 | 15:15

Dưới bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên cột cờ Hà Nội, tung bay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khắp phố phường, ngõ xóm cũng tưng bừng cờ hoa chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017); 131 năm ngày Quốc tế lao động (01/05/1886-01/05/2017); 63 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2017) và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017).

Kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước chính là dịp khơi dậy, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô và đất nước; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lao động, sản xuất trên các lĩnh vực, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 của quận. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do; khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, tôn vinh tinh thần yêu nước và ý chí độc lập tự chủ, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm đồng thời đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; khuyến khích xã hội hóa các hoạt động, kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn quận.Từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin với Đảng, với chế độ trong các tầng lớp nhân dân; động viên cổ vũ, tạo động lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

UBND quận đã chỉ đạo thực hiện tuyên truyền trực quan, trang trí cổ động trên địa bàn quận, kết hợp trang trí chiếu sáng tháp nước hàng Đậu, các trục đường chínhnhư Văn Cao, Liễu Giai, Ngọc Hà, Quán Thánh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Ngọc Khánh,…, khu vực Quảng trường Ba Đình, trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận, phường, khu đông dân cư, các khu vực công cộngnhư công viên, vườn hoa và công trình kiến trúc đặc sắc; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận. Đồng thời hướng dẫn, vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện trang trí, treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu trước và trong dịp kỷ niệm.

Tổ chức các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng bất khuất, anh hùng của Đảng và nhân dân ta; nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc đặc biệt trong thanh niên, học sinh, sinh viên các nhà trường hiện đang học tập, sinh sống trên địa bàn.

Trong những ngày kỷ niệm, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng sẽ được tổ chức tại các điểm biểu diễn ngoài trời của quận để phục vụ nhân dân, tạo không khí phẩn khởi, thu hút nhân dân tham gia, thưởng thức.Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách trong dịp kỷ niệm tại thư viện quận, phục vụ bạn đọc trên địa bàn.Các hoạt động giao lưu thể thao tại các cụm văn hóa thể thao cơ sở cũng sẽ được tổ chức.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận là cơ quan thường trực, đầu mối phối hợp với các đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể xây dựng và triển khai kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ lớn; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, UBND 14 phường thực hiện kế hoạch. Thực hiện biên tập các tin, bài, ảnh, kịp thời đăng tải trên Đặc san Ba Đình, Cổng thông tin điện tử quận; Chủ trì Đội kiểm tra liên ngành, tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, biểu diễn nghệ thuật. Đồng thời duy trì công tác kiểm tra phong trào tổng vệ sinh hàng tuần trên địa bàn quận, đảm bảo trong và tiếp sau dịp kỷ niệm đường phố phong quang, sạch đẹp.

Căn cứ vào hướng dẫn của phòng Văn hóa và Thông tin, các nội dung do thành phố chỉ đạo, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thaotriển khai thực hiện công tác trang trí trực quan tại các cụm pano cổ động chính trị; in, treo khẩu hiệu truyên truyền trên các tuyến phố chính thuộc quận tại tuyến phố Văn Cao - Liễu Giai - Vạn Phúc, khu vực trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận, các tuyến theo phân công đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy địnhphục vụ chào mừng kỷ niệm.

Trung tâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình văn nghệ chào mừng trong dịp kỷ niệm tại các điểm công cộng; tổ chức trưng bày, giới thiệu sách trong dịp kỷ niệm tại thư viện quận phục vụ nhân dân trên địa bàn.Chủ động tổ chức thực hiện, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND 14 phường phát động các phong trào thể dục thể thao quần chúng; Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình vui chơi, giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT tại Cung thể thao Quần Ngựa, khu vực công viên Hồ Thành Công.

Cũng trong dịp này, theo chức năng nhiệm vụ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hộitham mưu UBND quận tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà tới các trung tâm, gia đình chính sách, các đối tượng cứu trợ xã hội; có kế hoạch phòng ngừa, tránh để tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn quận; thực hiện chi, trả đầy đủ, chu đáo chế độ phụ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông trong những ngày diễn ra các họat động kỷ niệm cũng được UBND quận đặc biệt quan tâm. Theo sự chỉ đạo của quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Công an quận xây dựng và thực hiện kế hoạch phân luồng, sắp xếp giao thông, đảm bảo không ùn tắc giao thông trên địa bàn quận, đặc biệt tại các khu vực biểu diễn văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và trong dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm.Công an quận lập phương án giữ vững tuyệt đối về an ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội, an toàn giao thông, tập trung tại các địa bàn trọng điểm và địa điểm có tổ chức hoạt động. Phối hợp các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, xã hội, an toàn giao thông... Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả, kiên quyết xử lý các tệ nạn xã hội. Ban chỉ huy Quân sự chủ động phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc; Chỉ đạo các lực lượng dân quân tự vệ ứng trực tại các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ.

Để đảm bảo các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, các họat động kỷ niệm diễn ra tốt đẹp, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế đã xây dựng kế hoạch trực nghiêm túc, sẵn sàng cấp cứu trong mọi tình huống; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống ngộ độc do thực phẩm trên địa bàn quận.

Ủy ban nhân dân 14 phường xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, trang trí băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm; triển khai các họat động tới các cơ quan đơn vị trên địa bàn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa, kiểm tra xử lý vi phạm nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn môi trường văn hóa và sinh hoạt xã hội lành mạnh; xây dựng phương án ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các tệ nạn… Thực hiện tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc theo thông báo của UBND quận; Chỉ đạo đài truyền thanh phường thực hiện phát thanh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của quận về công tác triển khai phục vụ trong dịp kỷ niệm đảm bảo thời gian, thời lượng.

Ngoài ra, theo Kế hoạch tổ chức các họat động chào mừng kỷ niệm của UBND quận, nhiều ban, ngành, tổ chức chính trị, các cơ quan, đơn vị có liên quan khác sẽ cùng phối hợp tổ chức tốt các họat động, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong nhân dân.

 

Phòng VHTT