khối các phường ban ngành

Quận Ba Đình – Giữ vững tốc độ phát triển kinh tế
Ngày đăng 05/05/2017 | 16:56

Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - Xã hội - ANQP trong 4 tháng đầu năm 2017 của quận Ba Đình là đóa hoa chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017); 131 năm ngày Quốc tế lao động (01/05/1886-01/05/2017); 63 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2017) và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017).

Nhằm triển khai các Nghị quyết của Thành phố, HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND quận đã sớm ban hành Quyết định giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; đồng thời, ban hành Chương trình công tác, Chương trình hành động và nhiều văn bản cụ thể triển khai những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó đã tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên là giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Đẩy mạnh công tác thu - chi ngân sách, coi trọng công tác phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Triển khai hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường. Đẩy mạnh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương.

Bên cạnh đó cần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt "Năm kỷ cương hành chính". Đồng thời thực hiện tốt Quy chế làm việc, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy cấp phường; nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong những tháng đầu năm2017, UBND quận đã tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; Kinh tế phát triển ổn định; Thực hiện có hiệu quả trong công tác văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Quận đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB, ĐTXD, công tác quản lý quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân và các cơ quan, đơn vị thuộc quận. Đồng thời đẩy mạnh và nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành của UBND quận cũng như các đơn vị được giao chủ trì, tăng cường quản lý nhà nước.

Quận đã sớm tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội và chương trình của Thành ủy về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017. Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 04 tháng đầu năm 2017 thực hiện 1.748,6 tỷ/6.191 tỷ đồng, đạt 28,24% dự toán. Chi ngân sách đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất của quận. Ước số chi ngân sách là 172,519 tỷ/1.220,371 tỷ đồng, đạt  14,14% dự toán.

Song song với việc chú trọng phát triển kinh tế, quận đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm góp phần kiềm chế, đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm ngay từ những tháng đầu năm. Tăng cường chỉ đạo lực lượng công an, quân đội duy trì tốt công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, tại các điểm nóng về giải phóng mặt bằng, tôn giáo...; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá diễn ra trên địa bàn, đảm bảo an ninh Đoàn Tổng thống nhà nước I - xra - en; Đoàn Thủ tướng Cộng hòa Singapore... Đặc biệt mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày Quốc tế lao động; Chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trên địa bàn quận Ba Đình hiện tập trung nhiều dự án lớn, do đó công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quận. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm quận đã chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB thực hiện các dự án như: Dự án xây dựng đường Liễu Giai - Núi Trúc đoạn từ Khách sạn La Thành đến nút Núi Trúc (đợt 2); dự án cống hóa mương và xây dựng đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây; dự án đường sắt trên cao (ga S9). Chỉ đạo, triển khai công tác GPMB để xây dựng bãi đỗ xe ngầm cho các cơ quan Chính phủ và Chủ tịch nước tại phường Ngọc Hà. Phối hợp với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành Thành phố để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong GPMB dự án xây dựng đường Vành đai II, dự án Thoát nước Hà Nội – dự án II... Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để triển khai công tác GPMB dự án xây dựng đường Vành đai 1 trên địa bàn quận. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB dự án di dời các hộ dân ra khỏi khuôn viên khu vực I di tích lịch sử chùa Bát Tháp.

Quận thường xuyên liên hệ với Sở Xây dựng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để di chuyển khẩn cấp các hộ dân ra khỏi chung cư nguy hiểm, xuống cấp trên địa bàn các phường Ngọc Khánh, Cống Vị, Giảng Võ, Thành Công theo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố. Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát các điểm đất trên địa bàn quận đã có Thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của các dự án.

Trong công tác quản lý đô thị và 197, UBND quận đã ban hành kế hoạch, đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, UBND các phường tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố. Tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động bằng nhiều hình thức, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố, tạo khung cảnh đường thông hè thoáng trên địa bàn toàn quận.

Về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, quận chỉ đạo các đơn vị, UBND các phường tập trung rà soát, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện trang trí, treo cờ Tổ quốc trước và trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5, Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 07/5 và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Thực hiện Kế hoạch phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và tổ chức đăng ký đơn vị văn hoá năm 2017. Chỉ đạo, hướng dẫn các phường, các ban quản lý di tích thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nơi thờ tự đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, không có hiện tượng lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan.

Các bậc học, ngành học đã thực hiện tốt nền nếp dạy - học và các hoạt động toàn diện. Triển khai Kế hoạch của Bộ giáo dục và Đào tạo về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong ngành giáo dục. UBND quận chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn các trường sử dụng cơ sở vật chất, phòng học đúng mục đích theo quy định gắn với tổ chức nhiều hoạt động góp phần làm cho cảnh quan sư phạm trường lớp trở nên khang trang và sạch đẹp.

Ngành Y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, công tác y tế học đường, phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh phổ biến theo mùa và dịch bệnh nguy hiểm. Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, Kế hoạch công tác an toàn thực phẩm năm 2017, qua đó nhằm tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận. Trong 4 tháng đầu năm, Đoàn kiểm tra liên ngành của quận đã kiểm tra 335 cơ sở dịch vụ ăn uống. Nhắc nhở các cơ sở khắc phục tồn tại, duy trì thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Bước sang năm 2017, Quận tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc còn tồn đọng, tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ, cụ thể nhằm thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017” và "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước". UBND quận đã quán triệt và triển khai chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức và cơ quan đơn vị; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,đồng thời, nghiêm khắc kiểm điểm rút  kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế sau thanh tra, kiểm tra.

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức các đơn vị trên cơ sở xác định rõ vị trí việc làm đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo nguyên tắc "Một đầu mối - một việc xuyên suốt"; Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện văn hóa công sở; khắc phục tình trạng không rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, bộ phận tiếp công dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan và phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Những kết quả mà quận Ba Đình đã đạt được trong 4 tháng đầu năm 2017 sẽ là tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác các tháng tiếp theo. Đó là :

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, thu ngân sách nhà nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển văn hóa, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch văn minh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo; áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trên các lĩnh vực: Trật tự đô thị, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính...

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức và cơ quan đơn vị.

- Triển khai Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của quận theo chỉ đạo của thành phố.

- Tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch hành động, quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách, triển khai đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án, công trình trên địa bàn quận.

- Giải quyết những việc “nóng”, những việc quan trọng, cấp bách cần phải thực hiện ngay. Giải quyết, xử lý dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề báo chí và dư luận quan tâm, phản ảnh; chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ Thành ủy, UBND Thành phố, Quận ủy, UBND quận giao còn tồn đọng.

- Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh đặc biệt trong thời điểm giao mùa. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm làm từ gia súc, gia cầm, thủy hải sản, sản phẩm đông lạnh… rau, củ, quả lưu thông, vận chuyển, kinh doanh buôn bán tại khu vực chợ đầu mối, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh.

Phòng Văn hóa và Thông tin