khối các phường ban ngành

Ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng - Hình thành những chuẩn mực văn hóa
Ngày đăng 08/05/2017 | 09:04

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa của Thủ đô.

Bộ Quy tắc quy định các quy tắc ứng xử chung và quy tắc ứng xử tại 9 nơi công cộng cụ thể như: vỉa hè, lòng đường; vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên; cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa; trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; nhà hàng, quán ăn; nhà ga, bến xe ôtô, bến tàu, thuyền, sân bay; khi tham gia giao thông; khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan du lịch.

Điểm đáng lưu ý là Quy tắc ứng xử định hướng các cá nhân, tổ chức những việc "nên làm" và "không nên làm" mà không phải là những quy định bắt buộc. Quy tắc ứng xử chung đề nghị các cá nhân, tổ chức cần có trang phục lịch sự, phù hợp với hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội; đấu tranh, bảo vệ lẽ phải, người yếu thế, phê phán hành vi sai trái, đồng thời, khuyến cáo mọi người không nên nói tục, chửi bậy, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác; không hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế tùy tiện…

Tại một số nơi công cộng cụ thể cũng có những khuyến cáo riêng phù hợp với khu vực đó.Tại vỉa hè, lòng đường, bộ Quy tắc khuyến cáo không nên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường; đun nấu, đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường. Tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nên đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn trật tự, vệ sinh chung; không nên thực hành, ủng hộ mê tín dị đoan; không mặc trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm.

Tại nhà ga, bến xe ôtô, bến tàu, thuyền, sân bay nên xếp hàng mua vé đúng quy định; không nên tranh giành khách, đón xe, trả khách trái quy định; bày biện, ăn uống, ngủ, nghỉ tùy tiện. Tại khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan du lịch nên thể hiện tình cảm đúng mức; không nên chen lấn, xô đẩy, gây rối; sử dụng đồ chơi kích động bạo lực gây nguy hiểm, độc hại…

Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử này sẽ được biểu dương, khen thưởng theo quy định. Mặt khác các tổ chức, cá nhân vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp vi phạm pháp luật sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Để thực hiện Quyết định của UBND thành phố Hà nội về việc Ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quy tắc), UBND quận Ba Đình đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể.

 Quy tắc được phổ biến rộng rãi đến mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc quận và nhân dân nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hoá, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của tổ chức, cá nhân nơi công cộng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động cũng cần chú trọng nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc; Tập trung vào việc tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật; nội quy, quy tắc nơi công cộng; tôn trọng không gian chung của cộng đồng; ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực; trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội; quan tâm, giúp đỡ người khuyết tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em; đấu tranh bảo vệ lẽ phải, phê phán hành vi sai trái; tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường.

Từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc quận thực hiện nghiêm túc Quy tắc và lấy đó là chuẩn mực để cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm.

Để nhắc nhở từng người dân nêu cao tinh thần tự giác trong thực hiện Quy tắc, thực hiện vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận tổ chức niêm yết Quy tắc ứng xử ở những vị trí thuận lợi tại Vườn hoa, Quảng trường, tượng đài, công viên, tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tại bảo tàng, thư viện, nhà văn hoá, tại khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan du lịch, tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn, tại bến xe ô tô trên địa bàn quận.

UBND quận chỉ đạo việc thực hiện Quy tắc cần gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận; về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 và các năm tiếp theo; thực hiện Chương trình của Quận uỷ về “Huy động nguồn nhân lực, phát triển văn hoá – giáo dục, xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh nhiệm kỳ 2015 – 2020”; triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; triển khai thực hiện Chương trình Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020 và “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017.

Phòng Văn hóa và Thông tin là Cơ quan thường trực tham mưu UBND quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về Quy tắc ứng xử trong hệ thống chính trị quận và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền sâu, rộng đến từng hộ dân trên địa bàn;Tham mưu nội dung, hình thức niêm yết Quy tắc phù hợp với từng nơi công cộng, đảm đảo tính thống nhất trong toàn quận.

Tổ chức niêm yết Quy tắc tại các di tích được phân cấp quản lý; Hướng dẫn và phối hợp UBND 14 phường tổ chức niêm yết Quy tắc tại các cơ sở tín ngưỡng, các khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan du lịch, vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên  thuộc địa bàn từng phường.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, không để xảy ra việc thực hành mê tín dị đoan tại các di tích, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, xâm hại lợi ích của tập thể, cá nhân, xâm hại cảnh quan của di tích; Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Thường xuyên kiểm tra và xử lý việc viết, vẽ, treo, dán, quảng cáo sai quy định tại khuôn viên vườn hoa, quảng trường, công viên; việc treo, đặt biển hiệu quảng cáo trái phép tại lòng đường, vỉa hè. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch tại các cơ sở lưu trú.

Phòng VHTT