khối các phường ban ngành

Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật về bảo hiểm
Ngày đăng 14/05/2017 | 10:02

Trong 02 ngày 11 và 12/5, UBND quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 300 doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Giám đốc BHXH quận Ba Đình đã phổ biến, tuyên truyền các chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội; bảo hiểm Y tế; bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, nhấn mạnh các quan điểm của Đảng, các nội dung, quy dịnh của nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT; các hành vi nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế.

Đặc biệt, tại hội nghị đồng chí Giám đốc BHXH quận đã thông tin một số nội dung thay đổi về chế độ BHXH, BHYT như: Quy định về độ tuổi và điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động của nam và nữ; mức hưởng lương hưu hàng tháng đối với lao động nam, nữ; tỷ lệ tương ứng với số năm đóng BHXH; thời điểm hưởng lương hưu; các chế độ trợ cấp mai táng phí, tử tuất 1 lần và các chế độ BHYT, giá dịch vụ Y tế được quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế.

Cũng tại hội nghị, các nội dung đối thoại, trao đổi về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đã được đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố, quận Ba Đình giải đáp cho các doanh nghiệp.

Thông qua hội nghị giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, từ đó thực hiện đúng các quy định của nhà nước, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội.

Phòng VHTT