khối các phường ban ngành

Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ quận Ba Đình năm 2017
Ngày đăng 15/05/2017 | 17:00

Nhằm quán triệt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, ngày 09/5, Ban chỉ đạo diễn tập quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2017 cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập quận, các phường, các đồng chí trong khung diễn tập và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền địa phương và LLVT quận.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo diễn tập quận đã quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ.

Theo kế hoạch cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quận Ba Đình sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7 năm 2017.

Hải Yến