khối các phường ban ngành

Ba Đình: Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt
Ngày đăng 26/05/2017 | 09:21

Sáng 25/5, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt và tổ chức xử lý bóc, xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn quận Ba Đình năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Bưu chính-Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông; thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao; Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Công an quận, Phòng Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, Hội LHPN quận, Đoàn TNCSHCM quận; lãnh đạo UBND, cán bộ Văn hóa – Thông tin 14 phường.

Theo kế hoạch, UBND quận sẽ tập trung triển khai 04 nội dung trọng tâm nhằm quản lý hiệu quả hoạt động quảng cáo rao vặt trái phép, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân; Tổ chức các đợt bóc, xóa quảng cáo rao vặt với phương châm duy trì thường xuyên, bền vững, định kỳ mỗi tháng/1 lần; Tổ chức đợt cao điểm bóc, xóa quảng cáo rao vặt trái phép vào 7h00 sáng ngày Chủ Nhật 28/5/2017; Tăng cường quản lý, kiên quyết xử phạt các tổ chức, cá nhân có số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, công khai các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm trên Cổng thông tin điện tử và kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm được UBND quận triển khai nhằm khắc phục tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép, tạo cảnh quan đô thị quận văn minh, sạch, đẹp.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin