khối các phường ban ngành

Huấn luyện Dân quân cơ động phường năm 2017
Ngày đăng 02/06/2017 | 17:13

Sáng 01/6, Ban CHQS quận Ba Đình tổ chức khai mạc huấn luyện cho 371 đồng chí thuộc trung đội Dân quân cơ động của 14 phường năm 2017.

Trong thời gian 12 ngày, các chiến sỹ dân quân cơ động được tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản Pháp luật về DQTV; Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; “Diễn biến hòa bình” của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số vấn đề về chính sách, dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình nhiệm vụ LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và nhiệm vụ của Ban CHQS quận Ba Đình năm 2017…

Ban CHQS quận huấn luyện điều lệnh đội ngũ; tập bắn súng trường CKC và súng tiểu liên AK (bài 1); chắp nối đồ dùng gây nổ; giới thiệu một số loại mìn chống bộ binh, mìn chống xe cơ giới; kỹ thuật đâm lê, đánh báng, kỹ thuật đánh, bắt địch có vũ khí; tháo lắp thông thường, giữ gìn, bảo quản vũ khí thiết bị kỹ thuật; 5 môn kỹ thuật cấp cứu chuyển thương…

Thông qua huấn luyện giúp chiến sĩ Dân quân cơ động của phường nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý linh hoạt và có hiệu quả trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hải Yến