khối các phường ban ngành

Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Liễu Giai năm 2017
Ngày đăng 07/06/2017 | 15:42

Trong 02 ngày 05 và 06/6, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quận Ba Đình đã chỉ đạo phường Liễu Giai diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017.

Tới dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Hoàng Trọng quyết - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quận; đồng chí Đặng Văn Tường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quận; đồng chí Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quận.

Do làm tốt các khâu chuẩn bị, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Quá trình diễn tập, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thể hiện sự thống nhất, đồng bộ trong tiếp nhận các chỉ thị, mệnh lệnh và thực hiện các nội dung theo đúng trình tự. Diễn tập vận hành cơ chế thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong đó lực lượng quân sự và công an làm nòng cốt. Phần thực binh diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả, xử trí các tình huống khẩn trương, nghiêm túc sát với tình huống chiến đấu và ý đồ diễn tập, nhất là các hành động đánh trả của phân đội phòng không; hành động cứu cháy, cứu thương, cứu hộ, cứu nạn đạt được mục đích yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các lực lượng đã phát huy khả năng, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Hải Yến