khối các phường ban ngành

Ba Đình sơ kết công tác vận động hiến máu tình nguyện
Ngày đăng 08/06/2017 | 16:45

HNP - Sáng 6/6, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện quận Ba Đình sơ kết công tác vận động hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Theo Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện quận Ba Đình, 6 tháng đầu năm, toàn quận đã tổ chức 13 buổi hiến máu. Phong trào hiến máu tình nguyện quận đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thanh niên và cán bộ công nhân, viên chức, giáo viên tham gia. Kết quả, toàn quận đã thu được 2.950/2.881 đơn vị máu, đạt 102%, so với chỉ tiêu quận giao; đạt 164% so với chỉ tiêu Thành phố giao.

 

6 tháng cuối năm, quận sẽ tiếp tục phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo, các phòng ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền có chiều sâu về phong trào hiến máu tình nguyện trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn nhằm tạo ra ý thức tự giác, tự nguyện tham gia hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh trong nhân dân.

 

Thu Uyên