khối các phường ban ngành

Tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở
Ngày đăng 09/06/2017 | 09:30

Ngày 08/6, LĐLĐ quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức hội nghị tập huấn cho các cán bộ Công đoàn về công tác chuẩn bị tiến hành đại hội công đoàn cơ sở vào cuối năm 2017, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn quận lần thứ X, Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII vào năm 2018.

Tham gia tập huấn có gần 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở của hơn 160 đơn vị là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học và các doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Ngô Văn Minh - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ thành phố, Hiệu Trưởng trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đã phổ biến những kiến thức về nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội và hội nghị đại biểu công đoàn cơ sở; cách thức triển khai việc tham gia đóng góp các ý kiến của Đoàn viên cũng như của CNVCLĐ vào dự thảo báo cáo của công đoàn các cấp; bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên và tiến hành bầu cử Ban chấp hành công  đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ tới; thực hiện đúng chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn trong thời gian từ nay đến cuối năm 2017.

                                                  

                                                                                                                                                             Nguyễn Đức Vinh

LĐLĐ quận Ba Đình