khối các phường ban ngành

Họp khẩn cấp về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Ngày đăng 18/06/2017 | 17:47

Sáng ngày 17/6, UBND quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với UBND 14 phường về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Hội nghị có mặt đầy đủ các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo quận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường, Ban chỉ đạo phường, Hiệu trưởng các trường học trên địa quận. 

Sau khi nghe cơ quan thường trực BCĐ quận báo cáo tóm tắt thực trạng, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn quận và báo cáo của một số Ban chỉ đạo các phường, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo quận và Ban chỉ đạo 14 phường cụ thể như sau:

1. Tập trung vào công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, các hình thức tuyên truyền khác tới toàn thể nhân dân các biện pháp tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

2. Giao nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban chỉ đạo quận có trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo quận các nội dung theo từng lĩnh vực, tăng cường bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo công tác tuyên truyền tới người dân. 

3. Quán triệt và giao nhiệm vụ tới các đồng chí hiệu trưởng nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh học sinh để xử lý các tình huống khi xảy ra dịch bệnh. 

4. Cơ quan thường trực là phòng Y tế và Trung tâm Y tế quận chủ động phối hợp với UBND 14 phường nắm tình hình và có các phương án kịp thời xử lý các ổ dịch.

Phòng VHTT