khối các phường ban ngành

Ba Đình tập huấn công tác phòng, chống thiên tai
Ngày đăng 26/06/2017 | 17:03

Ngày 23/6, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai quận Ba Đình đã tổ chức tập huấn công tác phòng, chống thiên tai năm 2017 cho lực lượng xung kích tập trung, xung kích tại chỗ và lực lượng DQTV 14 phường và các đồng chí Đội tuần tra canh gác đê của quận.

Nội dung tập huấn tập trung phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai; hướng dẫn biện pháp, kỹ năng phòng, chống các loại hình thiên tai; giới thiệu nội dung Quyết định 1002/QĐ-TTg ngày 17/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý thiên tai dự báo cộng đồng.

Thông qua tập huấn, giúp các lực lượng nâng cao kỹ năng, phương pháp xử lý các tình huống do thiên tai gây ra; chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão. Đồng thời, nâng cao khả năng ngăn ngừa các tình huống xấu có thể xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Hải Yến