khối các phường ban ngành

Ba Đình: Tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND quận khóa XIX
Ngày đăng 29/06/2017 | 19:53

Trong 02 ngày 27 và 28/6, quận Ba Đình đã tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân quận khóa XIX kỳ họp thứ 4.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Phùng Văn Thiệp - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành phố Hà Nội; đồng chí Đường Hoài Nam - Trưởng phòng quận, huyện, thị Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận; Thường trực HĐND - UBND quận; các đồng chí trưởng các ban Đảng Quận ủy; trưởng các phòng chuyên môn và 40 đại biểu HĐND quận khóa XIX.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo nội dung chương trình kỳ họp; kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; dự thảo nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017; báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát trển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017…

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận Ba Đình năm 2016; nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách quận năm 2017; báo cáo thẩm tra quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016, điều chỉnh dự toán chi ngân sách quận năm 2017 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017, dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2018…

Tại hội nghị, đã có 12 lượt ý kiến phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện nghị quyết HĐND quận; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tình hình chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp; quyết toán thu, chi ngân sách 2016; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2017; kế hoạch đầu tư năm 2018 trên địa bàn quận…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017; nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2018. Đồng thời, tiến hành kiện toàn Ủy viên UBND quận; chức danh Chủ tịch HĐND quận và miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND quận đối với đồng chí Nguyễn Công Thành.

Đồng chí Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận tặng hoa chúc mừng

đồng chí Nguyễn Công Thành - Tân Chủ tịch HĐND quận khóa XIX

Với số phiếu bầu đạt 100%, đồng chí Nguyễn Công Thành - Nguyên Trưởng ban Pháp chế, HĐND quận Ba Đình đã được bầu làm Chủ tịch HĐND quận Ba Đình khóa XIX.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND quận Ba Đình Nguyễn Công Thành đã cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu. Đồng chí hứa trên cương vị mới sẽ cùng các đồng chí, các ban ngành, đoàn thể quận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa quận Ba Đình ngày càng phát triển.

Phòng VHTT