khối các phường ban ngành

Ngân hàng Chính sách xã hội chỗ dựa cho người nghèo và các đối tượng chính sách
Ngày đăng 19/07/2017 | 16:27

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là tổ chức tài chính tín dụng Nhà nước, được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, với các chương trình mục tiêu quốc gia về cho vay giảm nghèo, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... Ngân hàng CSXH cho các đối tượng được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định từng thời kỳ, thấp hơn lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại; đối tượng được vay không phải thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay; không phải trả bất cứ chi phí nào khi làm thủ tục vay vốn.

Việc triển khai vay vốn được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế của các đối tượng thụ hưởng khi tham gia các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn do các tổ chức Chính trị xã hội thành lập và quản lý thuộc: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến Binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các đối tượng được vay vốn sau khi được tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét công khai lập danh sách để UBND phường xét duyệt, đề nghị Ngân hàng CSXH cho vay vốn.

Việc triển khai tổ giao dịch lưu động cố định hàng tháng của NHCSXH trực tiếp tại UBND các phường đã phát huy tốt hiệu quả hoạt động và công khai chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân: tiền vay được ngân hàng phát trực tiếp cho người vay, tiền trả nợ gốc được người vay nộp trực tiếp cho NHCSXH, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nộp tiền lãi và tiết kiệm hàng tháng của tổ viên vay vốn. Bên cạnh đó, chính sách tín dụng ưu đãi, thủ tục và quy định về vay vốn, trả nợ; danh sách người vay, người còn dư nợ được thông báo công khai tại địa điểm giao dịch của ngân hàng CSXH tại các phường.

                                                                                                                Hà Đăng