khối các phường ban ngành

Thành lập Đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch sốt xuất huyết tại 100% các xã, phường, thị trấn
Ngày đăng 04/08/2017 | 13:59

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Thành phố, ngày 01/8/2017, Sở Y tế đã ban hành công văn số 158/SYT-NVY về việc thành lập Đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch SXH và Tổ giám sát phòng, chống dịch SXH.

Theo đó, 100% xã, phường, thị trấn sẽ thành lập các Đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch sốt xuất huyết. Đội xung kích có từ 2-3 người gồm các thành viên như Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Dân phòng, cộng tác viên dân số hoặc cán bộ làm công tác đoàn thể khác trên địa bàn. Mỗi đội xung kích phụ trách 30 - 50 hộ gia đình (khu vực nội thành 30 hộ gia đình, khu vực ngoại thành 50 hộ gia đình). Chức năng, nhiệm vụ của Đội xung kích gồm: Kiểm tra, hướng dẫn và cùng các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị xử lý triệt để các dụng cụ chứa nước, các ổ bọ gậy; tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người dân về bệnh sốt xuất huyết và biện pháp phòng tránh; tham gia giám sát, phát hiện bệnh nhân nghi mắc SXH tại cộng đồng…

 Các thành viên Đội xung kích sẽ được tập huấn và có kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tìm bọ gậy, diệt bọ gậy, diệt muỗi và kỹ năng thực hành trực tiếp. Ngoài ra, các Đội xung kích sẽ được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm cùng các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị xử lý triệt để các ổ bọ gậy, làm giảm nhanh mật độ muỗi và bọ gậy của muỗi truyền bệnh SXH, góp phần ngăn chặn sự bùng phát và lan rộng của dịch SXH trên địa bàn Hà Nội.

Cùng với Đội xung kích, các Tổ giám sát phòng, chống dịch SXH sẽ được thành lập nhằm giám sát hoạt động của Đội xung kích; giải quyết, hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các Đội xung kích.

Phòng VHTT