khối các phường ban ngành

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn bộ đội địa phương
Ngày đăng 22/08/2017 | 17:59

Ngày 22/8, đồng chí Đỗ Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS quận dẫn đầu đoàn đại biểu của quận Ba Dình đi thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn bộ đội địa phương tham gia huấn luyện tại Trường bắn Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, Tiểu đoàn bộ đội địa phương quận Ba Đình tham gia huấn luyện từ ngày 08 đến 25/8 với các nội dung chủ yếu: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh đội ngũ, giáo dục chính trị, điều lệnh quản lý bộ đội, đội ngũ chiến thuật…Qua kiểm tra, 100% cán bộ, chiến sỹ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và các quy định của đơn vị.

Thông qua huấn luyện giúp cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn bộ đội địa phương nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, đoàn đã đi thăm nơi ăn, ở và tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ đội địa phương vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện được giao.

Phòng VHTT