khối các phường ban ngành

Đại hội Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin nhiệm kỳ 2017- 2020
Ngày đăng 22/08/2017 | 18:11

Ngày 21/8, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết đề ra. Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng: 100% đảng viên Chi bộ đã thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chủ động, tích cực tham gia thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đóng góp trí tuệ, công sức, tham gia các đầy đủ các phong trào, hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin và hoạt động sự nghiệp. Hoạt động dịch vụ văn hóa, quảng cáo, du lịch, thể dục - thể thao đạt kết quả tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hưởng thụ văn hóa, thể thao, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thông tin cơ sở. Thực hiện tốt việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được các cơ quan đơn vị và người dân tham gia có hiệu quả, tạo được nhiều phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch- văn minh ...

Cũng tại đại hội, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin đã thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết của chi bộ. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017- 2020, đó là: Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ vững mạnh; nâng cao phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn cho đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường sức chiến đấu của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của cơ quan; thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu kịp thời và phục vụ tốt nhất các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất của TW, thành phố, quận.

Đại hội đã bầu đồng chí Nghiêm Đức Hùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; đồng chí Nguyễn Thị Nhàn - Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin được bầu là Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Phòng Văn hóa và Thông tin